Tým plastické chirurgie

MUDr. Igor Slaninka, Ph.D. (plastický chirurg)

Vzdělání
Absolvent Lékařské fakulty v Hradci Králové (Univerzita Karlova)
Atestace v oboru Plastická chirurgie
Absolvent postgraduálního studia na Fakultě vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové (doktorský studijní program Vojenská chirurgie)
Licence lékařské komory pro výkon funkce primáře

Profesní zkušenosti
Vedoucí lékař, Odd. plast. a rekonstrukční chirurgie, Chirurgická klinika FNHK
Odborný asistent, Katedra chirurgie LFHK UK
Sekundární lékař, Odd. plast. a rekonstrukční chirurgie, Chirurg klinika FNHK
Sekundární lékař, Nemocnice Kutná Hora s.r.o., Chirurgické oddělení

Stáže a kurzy
Workshop rekonstrukce prsu, Řím, Itálie
Workshop použití prsních implantátů, Leiden, Holandsko
Klinika plastické chirurgie, Graz, Rakousko
Mayo Clinic, Rochester, USA
Klinika plastické a estetické chirurgie, FNUSA, Brno
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou
Klinika popáleninové medicíny FNKV, Praha

 

MUDr. Michal Kroupa (anesteziolog)

Vzdělání
Absolvent Lékařské fakulty hygienické, Univerzita Karlova
Atestace I. a II. stupně v oborech anesteziologie a resuscitace
Licence pro výkon lékaře primáře zdravotního zařízení

Profesní zkušennosti
Anesteziolog na anesteziologicko-resuscitačních odděleních (dále ARO) ve významných pražských nemocnicích
Primář ARO v nemocnici CLINICUM a.s. v Praze
Anesteziolog ve Všeobecné fakultní nemocnici na oddělení ARO
Anesteziolog v INTER CLINIC Praha-Radotín

Anesteziolog v Nemocnici na Bulovce
Anesteziolog v Orthomed s.r.o., Neratovice