AMBULANCE:

Ambulance ortopedie (MUDr. Pavel Dupal) a chirurgie (MUDr. Richard Hovadík) jsou umístěny v objektu Městské polikliniky Neratovice (Kojetická 1021) společně s ordinacemi praktických lékařů. Parkování je zajištěno na parkovišti vedle objektu u supermarketu Billa, vstup do budovy, výtahem do 1. Patra.

Zde naleznete ambulance lékařů, kteří spolupracují s Orthomed s.r.o. i v Praze.

K vyšetření u nás dle současných předpisů nepotřebujete doporučení, je však lépe když toto doporučení a případné zprávy a RTG máte s sebou - spolupracujeme se všemi praktickými lékaři ve spádové oblasti okolo Neratovic.
 

POJIŠŤOVNY

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami obvyklými v naší spádové oblasti. Doporučujeme, aby i klienti jednotlivých pojišťoven zůstávali u větších ústavů s dostupným revizním lékařem – pro potřeby lázní, předpisu technických prostředků atd.

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)


CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZP

Vyplnění pojistky 250 Kč
Opis zdravotní dokumentace 100 Kč
Obstřik 100 Kč
2. a další obstřik týž den 200 Kč
Vyšetření cizinců nebo nesmluvní ZP 500 Kč
Potvrzení přihlášky na VŠ, SŠ      0 Kč
Administrativní výkon 100 Kč
Propustka - potvrzení    0 Kč