Anestezie

Anestezie na našem oddělení Jednodenní péče ortopedie a chirurgie je moderně vybavena a nabízí kromě zcela samozřejmé šetrné a bezpečné celkové anestezie a analgezie techniky svodné a lokální anestezie. 

TYPY ANESTEZIE

Anestezie celková

Celková anestezie zajišťuje bezbolestný průběh operace spolu s uměle navozeným spánkem. Pro řadu výkonů je to jediná možnost operace (laparoskopie, operace varixů, plastika kolenních vazů). Vhodnou volbou moderních anestetik, způsobem vedení anestezie i cíleným podáváním léků proti nevolnosti se nam daří snižovat pooperační nevolnosti a zvracení. Součástí celkové anestezie je zajištění dýchacích cest pro bezpečnou umělou plicní ventilaci během operačního výkonu. 

Svodná anestezie

Svodná anestezie zajišťuje umrtvení jen jedné části těla, například horní končetiny. Svodnou anestezii využíváme při operaci ramenního kloubu. Tata anestezie zaručuje bezbolestnost až 24 hodin po operaci. Po operaci ve svodné anestezii je možné hned pít, eventuelně jíst a po operaci ramenního kloubu hned chodit.

Anestezie lokální

Lokální anestezie se používá u operací přednoží, karpálních tunelů a prstů. Spočívá v podání místního anestetika do blízkosti nervů v operované oblasti. Hlavním efektem je bezbolestný pooperační průběh.