Anestezie

Anestezie je v zařízení Orthomed s.r.o. moderně vybavena a nabízí kromě zcela samozřejmé šetrné a bezpečné celkové anestezie a analgezie techniky svodné anestezie kdy je umrtvena jen jedná část těla, například končetina. To zaručuje bezbolestnost až 24 hodin po operaci. V případě, že je výkon proveden jen touto formou, může pacient po operaci hned pít, eventuelně jíst a v případě anestezie horní končetiny i chodit.

TYPY ANESTEZIE

Typ anestezie je většinou dán chirurgickým nebo ortopedickým výkonem, ale v řadě případů mají pacienti (ve spolupráci s anesteziologem) možnost vybrat si z jednotlivých typů anestezie. Všechny typy anestezie jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Anestezie celková (narkóza)

Anestezie zajišťující bezbolestný průběh operace spolu s uměle navozeným spánkem. Pro řadu výkonů je to jediná možnost (laparoskopie), u jiných operací, zvláště u delších, jde o metodu vhodnou z hlediska komfortu pacienta (operace varixů, plastiky kolenních vazů). Významně se daří snižovat četnost pooperační nevolnosti a zvracení, a to jak vhodnou volbou moderních anestetik, způsobem vedení anestezie, tak i cíleným podáváním léků proti nevolnosti. Součástí celkové anestezie je i zajištění dýchacích cest pro bezpečnou umělou plicní ventilaci během operačního výkonu. K tomu je používána celá škála moderních a bezpečných pomůcek.

Anestezie spinální

Tento typ anestezie spočívá v podání místního anestetika do páteřního kanálu v bederní oblasti, s následným znecitlivěním spodní poloviny těla. Metoda vhodná pro nemocné s komplikujícími chorobami, s nezvladatelnou nevolností po celkové anestezii, ale i pro pacienty, kteří chtějí sledovat průběh operace na monitoru spolu se současným výkladem operatéra. Vhodná pro kratší výkony na dolních končetinách, klasické operace kýl, operace hemoroidů. Metoda šetrná, nebolestivá, bezpečná, s naprostým minimem vedlejších účinků.

Anestezie regionální

U některých výkonů (operace přednoží, karpálních tunelů) se provádí v kombinaci s celkovou anestezií i anestezie regionální. Spočívá v podání místního anestetika do blízkosti nervů v operované oblasti, a to až po uspání pacienta. Hlavním efektem je bezbolestný pooperační průběh.