Operace křečových žil

Křečové žíly vznikají méněcenností žilní stěny, na které se tvoří výdutě viditelné pod kůží. Důvod k odstranění křečových žil (varixů) je nejen estetický, ale i zdravotní. Neléčené křečové žíly vedou ke vzniku trombů s rizikem embolizace a také ke vzniku bércových vředů, onemocnění lymfatického systému, chronické žilní nedostatečnosti. Lékaři dokáží tyto patologické žíly léčit a tím předcházet rizikům, které tato choroba přináší.

Operace křečových žil klasickou metodou

Operace křečových žil je nejvhodnější léčbou hlavně u rozvinutých křečových žil dolních končetin. Výkon se provádí nejčastěji v místní anestezii (znecitlivění), kdy pacient zůstává při vědomí, ale je možná i anestezie celková, při které je pacient po dobu zákroku uspán. Při operaci dochází k přerušení spojek mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem dolních končetin, proto je nutné před výkonem řádně zkontrolovat průchodnost hlubokého žilního systému. Cílem klasické operace je odstranit všechny křečové žíly, které jsou nadbytečné a nefunkční a po operaci nebudou postradatelné. Nevýhodou je, že tento typ zákroku je pro pacienta náročnější, bolestivější a méně šetrný. Proto se také od něj upouští, a pokud je to možné, volí se jiné operační metody.

Operace křečových žil radiofrekvenční ablací

Na základě podrobného ultrazvukového vyšetření je poškozený žilní kmen cíleně a šetrně uzavřen nitrožilně zavedenou tenkou radiofrekvenční sondou, vyzařující přesně definovanou tepelnou energii. Při zákroku dochází ke smrštění a uzávěru žíly a postupně k jejímu vstřebání. Zbylé drobné žilky se odstraňují nejčastěji miniflebektomickou CHIVA metodou cestou minimálních vpichů. Výhody nové metody vůči klasické opraci jsou evidentní: maximální šetrnost, minimální invazivita, vysoká účinnost a bezpečnost, vynikající kosmetický efekt, mnohem menší pooperační bolestivost a dyskomfort, kratší rekonvalescence i ev. pracovní neschopnost. Na rozdíl od starší laserové technologie EVLT pracuje radiofrekvenční sonda s nižší teplotou a minimalizuje tak riziko tepelného poškození okolních tkání.