Operace kýl

Operace tříselné kýly laparoskopicky

Tříselná kýla je onemocnění břišní stěny, při kterém dochází k prostupu části obsahu dutiny břišní, nejčastěji střevních kliček, skrze zeslabené místo břišní stěny v tříselné oblasti do podkoží. Kýla je tvořena kýlním vakem tvořeným pobřišnicí a kýlním obsahem (nejčastěji kličky střevní).

Léčba je pouze chirurgická. Rizikem ponechání kýly bez operace je její pravděpodobné další zvětšování, ale hlavně může dojít k uskřinutí kýly, což je akutní, život ohrožující, stav. Při laparoskopické operaci tříselné kýly se pomocí speciálních nástrojů a kamery z několika velice krátkých řezů uzavírá defekt břišní stěny v třísle syntetickou síťkou uloženou zevnitř břišní stěny pod pobřišnici

Výhodou laparoskopické metody, je že pacient může už za několik týdnů po operaci břicho plně zatěžovat. Tato operace má také velmi malé riziko vzniku recidivy kýly. Doba rekonvalescence je v průměru 3 týdny.

Operace hiátové (brániční) kýly laparoskopicky (fundoplikace)

Hiátová kýla je porucha svěrače mezi jícnem a žaludkem, který neudrží obsah v žaludku a kyselé šťávy tak pronikají zpět do jícnu, lidově tzv. reflux. Jícnová kýla způsobuje záněty sliznice jícnu a často může obsah žaludku vleže zatéci až do dýchacích cest.

Hiátovou kýlu je nutno řešit operačně. Operační výkon brániční kýly se řeší laparoskopickými nejmodernějšími postupy a to za úplné anestezie a následné krátké hospitalizace. Jedná se o běžný zákrok, při kterém se provede zúžení rozšířeného otvoru v bránici. Po operaci má pacient minimální operační ranky v oblasti břicha a v krátkém časovém úseku po operaci jsou již téměř neznatelné.