Operace karpálního tunelu a měkkých tkání

Jedná se o stav, kdy dochází k útlaku středového nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí. Skrze tento tunel prochází středový nerv a devět šlach ohýbačů prstů. Zatímco šlachám zvýšený tlak nevadí, útisk nervu se začne projevovat pro vás velmi nepříjemnými příznaky, mezi které patří bolesti prstů, zápěstí, někdy vystřelující až na předloktí, zhoršená citlivost prstů, pocit jejich tuposti, mravenčení (parestezie) v prstech, ranní otok a ztuhlost prstů. Diagnóza se stanovuje jednak na základě popisu obtíží a jednak na základě tzv. EMG (elektromyografické vyšetření). Tato vyšetření provádějí specializovaná neurologická pracoviště. Zjišťují hlavně rychlost vedení nervu a zpomalení této rychlosti nad určitou hranici jasně prokazuje stištění nervu.

Klasická otevřená operace se provádí v místním znecitlivění, kdy se z podélného řezu ve dlani přeruší příčný vaz v zápěstí a dojde tak k uvolnění struktur přítomných v karpálním kanálu, tedy i k uvolnění stištěného nervu (nervus medianus).
Endoskopický výkon snižuje pooperační bolest a umožňuje rychlejší návrat pacientů do práce. Provádí se z krátkého řezu na zápěstí, odkud za pomoci speciálního instrumentaria se zabudovanou kamerou se bezpečně a pod kontrolou zrakem protne vaz, bez poranění tkání uložených nad vazem (svalovina dlaně, podkoží a kůže). Právě selektivní uvolnění vazu bez jizvení v ostatních tkáních umožňuje rychlejší rekonvalescenci a možnost zatížit manuálně ruku dříve než po klasické operaci.

Do jednoho až dvou dnů od operace je možno očekávat výraznou úlevu od bolestí. Ostatní potíže, jako je necitlivost nebo snížená citlivost prstů, nebo obtížná manipulace s drobnými předměty, by měly vymizet do několika týdnů až měsíců. Je-li nerv již nevratně postižen, k plnému návratu funkce a citlivosti ruky nedojde. Plná zátěž operované končetiny je možná, v závislosti na charakteru pracovní zátěže, někdy až po 3 měsících od výkonu, v některých případech i po delší době. V některých případech může jizva či její okolí být bolestivá a to i několik měsíců po výkonu.