Operace vbočeného palce a prstů nohy

Vbočený palec (hallux valgus) je patrně nejčastější deformitou nohy. Deformita může vzniknout už v dětství jako zděděná odchylka. Nejčastěji vzniká v pozdějším věku, ale není výjimkou již kolem 20–30. roku věku.

V důsledku ochabnutí či méněcennosti vazivového a svalového aparátu dojde k poklesu podélné i příčné klenby. Vlivem přetížení vnitřní strany nohy při vbočeném postavení paty a hlezenného kloubu dojde k přetížení palcové strany nohy, ochabnutí a uvolnění meziprstních svalů, rotaci palce a postupně rozšíření přední části nohy. Tah svalů a šlach pak stahuje palec do vbočeného postavení, mění se osa palce, tlakem obuvi vzniká otlak na kůži i zhrubění na kosti. Postupně vznikají degenerativní změny na základním kloubu palce. Na RTG snímku nohy je typické vybočení I. zánártní kosti a vbočené postavení palce, prominence na hlavičce metatarsu a degenerativní změny základního kloubu palce.

Při dlouhodobé bolesti, větší deformitě a po selhání konzervativních způsobů léčby se doporučuje operační řešení. Samotná operace se provádí buďto v celkové anestezii nebo lokální anestezii s tzv. analgosedací. Dle konkrétního nálezu, věku pacienta a stupně rozvoje artrozy se volí typ operačního zákroku, kdy se odstraní bolestivý kožní otlak, snese se kostní „výrůstek“. Tento výkon bývá někdy definitivní, častěji se však pokračuje v operaci tzv. osteotomií, kdy se mění osa deformity, nebo se provádí tzv. resekční výkony – v případě těžší artrozy zákl. kloubu palce – a v tomto případě je palec po výkonu vždy mírně zkrácen. Pooperační rekonvalescence a doba do plné zátěže nohy je odvislá od použitého typu operace a pohybuje se od 3 týdnů do cca 2–3měsíců. Dle typu zákroku se pak doporučuje doba odlehčování končetiny.