JEDNODENNÍ OPERAČNÍ PÉČE

Ve spolupráci s Městskou nemocnicí Neratovice (ALMEDA, a.s.) poskytuje Orthomed s.r.o. služby v oboru ortopedie a čisté chirurgie s možností krátkodobé hospitalizace po operačním zákroku (1-2 dny). V Městské nemocnici Neratovice, kde je dlouhá tradice laparoskopických operací (a to i v podmínkách jednodenní péče), se nyní nachází nové pracoviště tohoto charakteru.

Jedná se o zrekonstruované prostory, vybavené nejnovější technikou v podobě moderního, plně vybaveného a komfortního oddělení. Péči a operační léčbu zabezpečuje zkušený kolektiv lékařů a sester, řada lékařů patří ve svém oboru ke špičce. Vzhledem k specializaci a modernímu vybavení jsou výkony prováděny s co největší profesionalitou.

Výhody jednodenní péče pro pacienty
  • Krátká doba pobytu v nemocnici – hospitalizace je jen po nezbytně nutnou dobu, většinou pacient přichází v den operace a odchází druhý den ráno.
  • Odpadá teoretické riziko nemocničních nákaz.
  • Krátké čekací doby od první návštěvy pacienta u odborného lékaře do operace.
  • Pacientovi je poskytována individuální péče.
  • Všechny výkony jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Moderní operační sál

Používají se zde nejnovější postupy a technologie – operační sál je vybaven artroskopickou a laparoskopickou věží s několika sadami optických systémů, radiofrekvenčními sondami, instrumentaria pro speciální operace ramena a náhrady zkřížených vazů, v chirurgii moderní staplery a další. Na sálové prostory navazují dvě monitorovaná lůžka a zázemí sálového personálu.


Moderní operační sál

Moderní operační sál