Tým jednodenní péče

MUDr. Pavel Dupal, MBA (ortopedie)

Absolvent 1. lékařské fakulty University Karlovy; 2 atestace v oboru ortopedie, licence primáře; Absolvent Prague International Business School - titul MBA; Člen výboru České Společnosti pro Ortopedii a Traumatologii

Specializace: Ortopedická onkologie, artroskopie a mikrochirurgické výkony.

Zahraniční stáže: Wellesley Hospital, Toronto - traumatologie; Innsbruck prof Benedetto náhrady zkřížených vazů; Instituti Rizolli Bologna - onkologie; San Diego - operativa ramena; Brusel - De Witte - miniinvazivní náhrady kyčelního kloubu  

Další pracovní zkušenosti: učitel – asistent 1. Lékařské fakulty UK Praha, vedoucí operačních sálů 1. Ortopedická klinika FN Motol

 
MUDr. Vratislav Syrovátka (chirurgie)

       
Absolvent 1. Lékařské fakulty University Karlovy v Praze
2 atestace v oboru chirurgie
Licence primáře v oboru chirurgie
České chirurgické společnosti
EAES ( European Association of Endoscopic Surgery )
ESVS ( European Society for Vascular Surgery )
EURO-NOTES

Stáže a kurzy
EITS-IRCAD Strasbourg Universita L. Pasteura - pokročilá laparoskopie, NOTES operace
Kodaň - Endovaskuární operace
Hamburk - European NOTES 

   
Prim. MUDr. Jan Hach (ortopedie)

Absolvent 1. lékařské fakulty University Karlovy; 2 atestace v oboru ortopedie, licence primáře

Specializace: Operace drobných kloubů nohy a ruky, kloubní náhrady

Zahraniční stáže: Atény - náhrady kolenních kloubů

Další zaměstnání: učitel – asistent 1. Lékařské fakulty UK Praha, Vedoucí lékař - primář Ortopedického oddělení Nemocnice Mělník, Vedoucí lékař Kostní banky FN v Motole, pracovník Národního registru kloubních náhrad


LÉKAŘI SPOLUPRACUJÍCÍ S ORTHOMED s.r.o.:

MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D. (chirurgie) - http://www.avsurgery.cz
MUDr. Jan Valenta, CSc. (ortopedie)
MUDr. Tomáš Krůta (ortopedie)
MUDr. Jiří Steindler (ortopedie)
MUDr. Michal Kroupa (anestezie)