Tým jednodenní péče

MUDr. Pavel Dupal, MBA (ortopedie)

Absolvent 1. lékařské fakulty University Karlovy; 2 atestace v oboru ortopedie, licence primáře; Absolvent Prague International Business School - titul MBA; Člen výboru České Společnosti pro Ortopedii a Traumatologii

Specializace: Ortopedická onkologie, artroskopie a mikrochirurgické výkony.

Zahraniční stáže: Wellesley Hospital, Toronto - traumatologie; Innsbruck prof Benedetto náhrady zkřížených vazů; Instituti Rizolli Bologna - onkologie; San Diego - operativa ramena; Brusel - De Witte - miniinvazivní náhrady kyčelního kloubu  

Další pracovní zkušenosti: učitel – asistent 1. Lékařské fakulty UK Praha, vedoucí operačních sálů 1. Ortopedická klinika FN Motol

   
MUDr. Vratislav Syrovátka (chirurgie)

       
Absolvent 1. Lékařské fakulty University Karlovy v Praze
2 atestace v oboru chirurgie
Licence primáře v oboru chirurgie
České chirurgické společnosti
EAES ( European Association of Endoscopic Surgery )
ESVS ( European Society for Vascular Surgery )
EURO-NOTES

Stáže a kurzy
EITS-IRCAD Strasbourg Universita L. Pasteura - pokročilá laparoskopie, NOTES operace
Kodaň - Endovaskuární operace
Hamburk - European NOTES 

   
Prim. MUDr. Jan Hach (ortopedie)

Absolvent 1. lékařské fakulty University Karlovy; 2 atestace v oboru ortopedie, licence primáře

Specializace: Operace drobných kloubů nohy a ruky, kloubní náhrady

Zahraniční stáže: Atény - náhrady kolenních kloubů

Další zaměstnání: učitel – asistent 1. Lékařské fakulty UK Praha, Vedoucí lékař - primář Ortopedického oddělení Nemocnice Mělník, Vedoucí lékař Kostní banky FN v Motole, pracovník Národního registru kloubních náhrad


DALŠÍ LÉKAŘI SPOLUPRACUJÍCÍ S ORTHOMED s.r.o.:

MUDr. Štefan Dojcsán (ortopedie)

Specialista v oblasti ortopedie a spondylochirurgii zaměřený hlavně na: traumatologii horní a dolní končetiny, stabilizaci v oblasti LS páteře, dekompresi LS páteře, ASK ramenního a loketního kloubu, ASK kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu, operace přednoží, TEP + revizní TEP kyčelního i kolenního kloubu.

Člen spondylochirurgické společnosti, certifikát pro sonografii ramenního kloubu a sonografii kyčelního kloubu a certifikát artroskopie kyčelního kloubu r. 1997 - kadaverozní kurz Brno.

Ukončené školy: 1. LF UK-1994; Atestace ortopedie 1. st. 1998; Licence z ortopedie 2001; Specializovaná způsobilost od r. 2009

 

           


 
MUDr. Tomáš Krůta (ortopedie)
MUDr. Pert Holub (ortopedie)

 

            

 

MUDr. Pavel Burda (chirurgie)
1988 promoce 1. LF UK Praha
1991 atestace chirurgie I. stupně
1988 - 1993 chirurgické oddělení nemocnice Mělník
1993 zahájení soukromé praxe - chirurgická ambulance Neratovice
1994 - dosud chirurgické oddělení Městská nemocnice Neratovice
2001 - 2005 experimentální chirurgie, Ústav fyziologie a genetiky AV ČR
2013 přiznání specializované způsobilosti v oboru chirurgie
od roku 2008 auditor kvality dle ČSN ISO 9001
od roku 2014 sportovní lékař hokejového klubu HC Buldoci Neratovice
od roku 2016 auditor kvality dle ČSN ISO 14001

 

 

 

MUDr. Jan Valenta, CSc. (ortopedie)
MUDr. Jiří Steindler (ortopedie)
MUDr. Michal Kroupa (anestezie)


Absolvent 3. LF UK Praha
Atestace I. a II. stupně v oborech anesteziologie a resuscitace
Licence pro výkon lékaře primáře zdravotního zařízení

Profesní zkušennosti
Anesteziolog na anesteziologicko-resuscitačních odděleních ve  Všeobecné fakultní nemocnici
Primář ARO v nemocnici CLINICUM a.s. v Praze
Anesteziolog v INTER CLINIC Praha-Radotín, v Nemocnici na Bulovce, v Orthomed s.r.o., Neratovice