Laparoskopické diagnostické operace

Laparoskopické diagnostické operace (při nevysvětlitelných bolestech břicha, rušení srůstů)

Diagnostická laparoskopie je operační zákrok, který se provádí v případě, že z výsledků ostatních vyšetřovacích metod neurčí onemocnění břišních nebo pánevních orgánů, a dále také při bolestech břicha nejasného původu, pro vyšetření příčiny sterility, řešení podezření na mimoděložní těhotenství, odlišení zánětu gynekologických orgánů a jiných orgánů v malé pánvi, při podezření na nádor.