Informace k hospitalizaci a pooperační režim

Vystavení pracovní neschopnosti

Pracovní neschopnost může být vystavena při příjmu na oddělení JPL – stačí o ni požádat, prosíme jen informovat vždy svého praktického lékaře do 3 dnů po propuštění.
POZOR! Vystavení neschopenky je možné pouze v den operace, zpětně to již na JPL nelze (další den je na sále jiná operační skupina).

HOSPITALIZACE:

Při nástupu k hospitalizaci je třeba mít s sebou:

 • Předoperační vyšetření od praktického lékaře event. i další zdravotní dokumentaci
 • Seznam léků - trvalé medikace
 • RTG snímek (nebo CD) event. i snímky z Nukleární Magnetické Resonance a CT
 • Základní toaletní potřeby a župan
 • Event. i mobilní telefon

Při plánování operačního zákroku je třeba zvážit nejen délku pobytu v nemocnici ale i obvyklou délku pooperační rehabilitace a rekonvalescence. Již v rámci předoperačního plánu je třeba zvážit celkovou dobu léčby a podniknout příslušné kroky v zaměstnání. Náročnější výkony, zejména endoprotézy vyžadují i přípravu domácích podmínek - zajištění součinnosti rodiny při nákupech atd.

Obvyklá délka pooperační rekonvalescence je:
Artroskopie kolena 3-6 týdnů
Artroskopie ramena 6-8 týdnů
Endoprotéza kyčelního kloubu 3 měsíce
Endoprotéza kolenního kloubu 6 měsíců

Co/koho potřebuji k odchodu domů

Není vhodné jet k výkonu vlastním autem jako řidič – zpět nebudete moci řídit. Zajistěte si, aby Vás někdo vyzvedl a postaral se o Vás po výkonu. Pouze za těchto podmínek Vás můžeme za 3 hod v den operace po menším a nekomplikovaném zákroku propustit.

Režim po propuštění/pooperační kontrola

Ambulantní převaz a první kontrola na ortopedické ambulanci, bývá obvykle za 2-5 dní po výkonu – dle Vašeho ošetřujícího ortopeda. Pokud Vás na operaci odesílá Váš ambulantní ortoped a nikoli přímo operatér, předejte mu, prosíme, při první kontrole kopii Operačního protokolu, kterou dostáváte při propuštění.

V rámci pooperační kontroly se ověřuje hojení operační rány, provádějí se převazy a odstranění stehů. V případě potřeby lze předepsat léky k tlumení pooperační bolesti.

Odstranění stehů je obvyklé dle typu výkonu v následujícím časovém rozmezí po operaci:

 • U ambulantních výkonů na ruce za 7-14 dní
 • U ambulantních výkonů v obličeji za 5-7 dní
 • U Artroskopických výkonů kolena a ramena za 5-10 dní
 • U Endoprotéz nosných kloubů za 10-14 dní

Pokud nebyl termín pooperační kontroly stanoven při propuštění z nemocnice, provádíme převazy obvykle v úterý 12.30 – 13.00 bez předchozího objednání.

REHABILITACE

Ve spádové oblasti Neratovic se nacházejí 4 rehabilitační oddělení, která na základě doporučení můžete kontaktovat:

RIZIKA

Každý operační výkon je spojen s jistým rizikem, které je objektivně přítomné a úkolem lékaře i zodpovědného pacienta je toto riziko minimalizovat. Odstranit ho zcela bohužel nelze.

Jaká rizika jsou s operačními výkony spojena?

 • riziko žilní trombózy a embolie
 • riziko srdečního selhání v operačním a perioperačním období
 • riziko časné a pozdní infekce
 • rizika alergických reakcí na léky a použité materiály