Cévní poradna

KŘEČOVÉ ŽÍLY - VARIXY

ÚVOD

Křečové žíly, varixy, žilní městky představují pro řadu lidí obtěžující kosmetický problém, pro jiné mohou být i závažnou zdravotní komplikací.

Křečové žíly se někdy projevují jen v malém rozsahu několika "metličkovými" uzlíky v podkoží končetin. Tyto metličkové žíly postačí ošetřit sklerotizací na naší ambulanci. Většinou však křečové žíly vytvářejí rozsáhlé podkožní formace, vyžadující větší lékařský zákrok.  

Při klasické operaci křečových žil - varixů (plně hrazené ze zdravotního pojištění) je žilní kmen navlečen na speciální nástroj (stripper). Křečová žíla je vytržena ve svém celém průběhu. Dochází tak k značné tvorbě hematomů. Zákrok je značně bolestivý a velice nepříjemný.

Moderní metody léčby křečových žil/varixů zahrnují laserovou a radifrekvenční techniku s použitím jednorázové sondy. 

Po zákroku radiofrekvenční sondou se žilní kmen postupně mění ve vazivo a kosmeticky a funkčně neobtěžuje.

Tato moderní radiofrekvenční technika odstranění křečových žil značně zlepšuje komfort po operaci, zkracuje bodu nutné pracovní neschopnosti po operaci a zlepšuje návrat do aktivního života.