Pro pacienty

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PACIENTY PLASTICKÉ CHIRURGIE:

HOSPITALIZACE A POOPERAČNÍ REŽIM

Hospitalizace:

Při nástupu k hospitalizaci je třeba mít s sebou:

  • Předoperační vyšetření od praktického lékaře event. i další zdravotní dokumentaci
  • Seznam léků - trvalé medikace
  • Mammografický snímek, pokud je v případě operace prsou vyžadován
  • Základní toaletní potřeby a župan
  • Event. mobilní telefon

Při plánování operačního zákroku je třeba zvážit nejen délku pobytu v nemocnici ale i obvyklou délku pooperační rekonvalescence. Již v rámci předoperačního plánu je třeba zvážit celkovou dobu léčby a podniknout příslušné kroky v zaměstnání. Náročnější výkony vyžadují i přípravu domácích podmínek - zajištění součinnosti rodiny při nákupech atd.

Obvyklá délka pooperační rekonvalescence je:
x

Co/koho potřebuji k odchodu domů

Není vhodné jet k výkonu vlastním autem jako řidič – zpět nebudete moci řídit. Zajistěte si, aby Vás někdo vyzvedl a postaral se o Vás po výkonu. Pouze za těchto podmínek Vás můžeme za 3 hod v den operace po menším a nekomplikovaném zákroku propustit.

Režim po propuštění/pooperační kontrola

x

V rámci pooperační kontroly se ověřuje hojení operační rány, provádějí se převazy a odstranění stehů. V případě potřeby lze předepsat léky k tlumení pooperační bolesti.

Odstranění stehů je obvyklé dle typu výkonu v následujícím časovém rozmezí po operaci:

U ambulantních výkonů na ruce za 7-14 dní
U ambulantních výkonů v obličeji za 5-7 dní
x
 

RIZIKA

Každý operační výkon je spojen s jistým rizikem, které je objektivně přítomné a úkolem lékaře i zodpovědného pacienta je toto riziko minimalizovat. Odstranit ho zcela bohužel nelze.

Jaká rizika jsou s operačními výkony spojena?

  • riziko žilní trombózy a embolie
  • riziko srdečního selhání v operačním a perioperačním období
  • riziko časné a pozdní infekce
  • rizika alergických reakcí na léky a použité materiály